Czarna Hańcza

Spływy kajakowe Czarną Hańczą w Kajaki STRUMYK

O Czarnej Hańczy

Spływ kajakowy Czarną Hańczą to najbardziej znany szlak kajakowy w Polsce. Wzdłuż Czarnej Hańczy znajduje się dużo pól biwakowych, namiotowych, stanic oraz gospodarstw agroturystycznych, w których można się zatrzymać nie posiadając namiotu. Jedną z atrakcji spływu jest sprzedaż przez mieszkanki okolicznych wsi przysmaków - wprost do kajaka. Gospodynie serwują racuchy, pączki, pyszne gorące jagodzianki oraz inne smakołyki w tym również nasze regionalne kartacze. Inną ciekawą atrakcją spływu jest 7 śluzowań obsługiwanych ręcznie.

Czarna Hańcza jest największą rzeką Suwalszczyzny. Przepływa przez bardzo ciekawe tereny, nieraz o unikalnych walorach krajobrazowych, geologicznych, historycznych i etnograficznych. Czarna Hańcza jest lewobrzeżnym dopływem Niemna. Rzeka mierzy 141,7 km,  z czego w Polsce 107,80km.  Wypływa ze wzgórz morenowych leżących na północ od jeziora Hańcza i na wysokości wsi Rygol łączy się z Kanałem Augustowskim. Do pokonania trasy od jeziora Wigry do jej połączenia z Kanałem Augustowskim we wsi Rygol potrzeba 3-5 dni. Rzeka płynie tu spokojnym nurtem, a jedyną przeszkodą na odcinkach puszczańskich są powalone drzewa przez wiatr lub bobry.

Trasa spływu Czarną Hańczą

Trasę spływu Czarną Hańczą można połączyć z Kanałem Augustowskim. Płynąc na zachód do Augustowa mamy wtedy do pokonania około 90 kilometrów. W przypadku trasy w kierunku wschodnim, mamy do pokonania 10 km do śluzy Kurzyniec, gdzie jest przejście graniczne z Białorusią. Kanał Augustowski to zabytek dziewiętnastowiecznej techniki, który łączy Wisłę i Niemen. Wykorzystuje polodowcowe pasmo jezior augustowskich oraz doliny rzek Biebrzy, Netty, Czarnej Hańczy i Niemna. Naturalne zbiorniki i cieki wodne, połączone za pomocą urządzeń hydrotechnicznych , w tym osiemnastu śluz , utworzyły drogę wodną o długości 103,60 km. Płynąc z Rygola do Augustowa pokonujemy siedem śluz: Sosnówek (różnica poziomów 2,98m) czas śluzowania, Mikaszówka (różnica poziomów 2,44m) , Perkuć (różnica poziomów 2,91m) , Paniewo- dwukomorowa (różnica poziomów 6,29m) , Gorczyca (różnica poziomów 2,81m), Swoboda (różnica poziomów 1,70m), Przewięź (różnica poziomów 0,86m). Na tej Trasie Kanał Augustowski łączy kilka jezior: Mikaszówek, Mikaszewo, Krzywe, Paniewo, Orle, Gorczyckie, Studzieniczne i Białe. Trasa spływu Czarną Hańczą nie należy do najłatwiejszych tras kajakowych, ale to stanowi jej walor i doceniane jest nawet przez wytrwnych kajakarzy. Walory przyrodnicze, klimat i atmosfera spływu Czarną Hańczą wywierają wrażenia na lata. Ten szlak po prostu trzeba zaliczyć.

Śluzowanie na Kanale Augustowskim

Śluzowanie na Kanale Augustowskim jest odpłatne: 4,20 zł do godz.16.00 i 8,40 zł po godz. 16.00. Wzdłuż Czarnej Hańczy znajduje się dużo pól biwakowych, namiotowych, stanic oraz gospodarstw agroturystycznych, w których można się zatrzymać nie posiadając namiotu. Jedną z atrakcji spływu jest sprzedaż przez mieszkanki okolicznych wsi - przysmaków wprost do kajaka. Gospodynie serwują racuchy, pączki, pyszne gorące jagodzianki oraz inne smakołyki w tym również nasze regionalne kartacze.

TURYSTO


Przebywając na terenie Wigierskiego Parku Narodowego (również płynąc kajakiem, statkiem i jadąc kolejką wąskotorową) masz obowiązek posiadania karty wstępu.

Cennik kart wstępu do WPN


1. Karta wstępu jednodniowa - pełnopłatna: 6 zł, ulgowa: 3 zł
2. Karta tygodniowa - pełnopłatna: 15 zł, ulgowa: 7 zł 50 gr
3. Karta dwutygodniowa - pełnopłatna: 20 zł, ulgowa:10 zł